خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری سیستم های اطلاعاتی و طراحی فرایندهای آن با فرمت docx در قالب 76 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

معماری سیستم به معنای ارائه توصیفی از یک سیستم است که نشان دهنده ساختار اجزاء آن،ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان باشد. در مقایسه با سایر سیستم های اطلاعاتی که حاصل کار آنها فیزیکی و قابل لمس بوده و اجزاء و روابط حاکم بر آنها کاملاً مشخص است، معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک در سازمان مواجه با سیستمی است که اجزاء آن اغلب ترکیبی و مفهومی بوده و روابط حاکم بر آنها منبعث از برنامه ریزی استراتژیک سازمان می باشد .بنابراین توصیف اجزاء و روابط بین آنها نیازمند روش های خاصی است که در اصطلاح به آن مدل گفته می شود.(الهی و همکاران،2004)(23)

 

 


در تعریف دیگر معماری توصیفی فنی از سیستم می باشد که نشان دهنده ساختار مولفه ها،ارتباطات بین آنها و اصول حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان می باشد.به عبارت ساده تر هر جا نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از حدی معین فراتر رفته یا نیاز مندی های خاصی را تحمل نماید،نگرش ویژه و همه جانبه ای را لازمم خواهد داشت که به آن معماری می گویند.(احمدی و همکاران،1383)(24)

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1 مفاهیم

2-2 اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها

2-3 طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی

2-4  فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعاتی

2-5متدولوژی های طراحی توسعه سیستم های اطلاعاتی

2-5-1 تعریف متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی

2-5-2 ویژگی های متدولوژی ها و اجزاء آن ها

2-5-3 مزایا متدولوژی ها

2-5-4 مشکلات متدولوژی ها

2-5-5 طبقه بندی متدولوژی ها

2-5-6 متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی

2-5-7 روش شناسی در طراحی سیستم های اطلاعاتی

2-6 آشنایی با نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2-6-1 کلیات و اصول مراقبت بیماریها

2-6-2 اهداف نظام مراقبت

2-6-3- اجزا مراقبت

2-6-4 گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده آل

2-6-5 نظام مراقبت ایده آل

منابع