خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری فرهنگ سازمانی و فرایند تغییر آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

فرهنگ سازمانی به شبوه ای اطلاق می شود که که اعضای سازمان درباره ی ویژگی های آن می اندیشند (و نه این که آیا آنها را دوست دارند یا دوست ندارند)، یعنی یک واژه توصیفی است. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا با «رضایت شغلی» متفاوت است. در تحقیقاتی که روی فرهنگ سازمانی انجام شده، محققات کوشیده اند، دریابند که افراد در چه زاویه ای به سازمان خود نگاه می کنند: آیا هدف ها و عملکردهای موردانتظار روشن و مشخص هستند؟ آیا سازمان به خلاقیت و نوآوری ارج می نهد و به آن پاداش متناسب می دهد؟ و آیا پدیده تعارض را سرکوب می کند؟ برعکس، به هنگام سنجش رضایت شغلی سعی می شود تا واکنش فرد نسبت به محیط سازمانی، شیوه های پرداخت پاداش، روش های دست یازیدن به پدیده تعارض و از این قبیل چیزها دارند، اگرچه این دو پدیده وجوه مشترکی دارند، ولی باید همواره به یادداشت که عبارت فرهنگ سازمانی یک واژه توصیفی است. در حالی که در مورد رضایت شغلی مساله ارزیابی مطرح است. (نجار، 1389). 

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1- مفهوم فرهنگ سازمانی

2-1-2- تعریف فرهنگ سازمانی

2-1-3- ویژگیهای فرهنگ سازمانی

2-1-5- عوامل و اجزا فرهنگ سازمانی

2-1-6- چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی

2-1-7- فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی

2-2- نقش فرهنگ

2-3- فــــرهنگ مشتـــرك (غالب) و پاره ‌فرهنگ هــــا

2-4- فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار

2-6- عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان

2-7- انــــواع فــــــرهنگ سازمـــان                                                                   

2-8- الگوی نوع فرهنگ مدیریت

2-9- سیر تاریخی مطالعات فرهنگ سازمانی

2-10- فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف

2-11- مشخصات فرهنگ قوی و ضعیف

2-12- تفاوت فرهنگهای قوی یا ضعیف

2-13- روش‌های تشخیص جنبه‌های فرهنگ

منابع