دانلود پاورپوینت انواع سابقه (دولتی - بازنشستگی - تجربی (مربوط - مشابه - غیر مربوط) ) جهت رشته حقوق در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

 

 


تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

 

 

 

فهرست مطالب
تاريخچه
تعاریف
راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
حقوق مردم
ساختار سازمانی 
فناوری اطلاعات وخدمات اداری
ورود به خدمت
استخدام
انتصاب و ارتقاء شغلی 
توانمندسازی کارمندان
حقوق و مزایا
ارزیابی عملکرد
حقوق و تکالیف کارمندان دولت 
تامین اجتماعی
شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انساني
مقررات مختلف