دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست جهت رشته مدیریت در قالب ۵۵ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

قدرت و سیاست دو اهرم تاثیرگذار و غیرقابل انکار در سازمان ها محسوب می شوند. تحقق اهداف سازمانی در گرو استفاده از مدیریت است. مدیریت را نفوذ در دیگران جهت کسب اهداف سازمانی می نامند. راه نفوذ مستلزم بکارگیری قدرت و سیاست است. قدرت ، به مفهوم توانایی تحمیل اراده یک فرد بر دیگران، حتی برخلاف میل آن ها است . اساسا یک مفهوم جامعه شناختی است که هم شامل قدرت فیزیکی و هم شامل قدرت سیاسی می شود و در یک وضعیت اجتماعی بروز می کند. قدرت سیاسی  آن نوع از قدرتی است که یک فرد یا گروه در درون جامعه برای تأثیرگذاری و کنترل زندگی سایر افراد و گروهها دارا هستند. قدرت یک نیروی نامحسوس اما بسیار تاثیرگذار در سازمان است.

 

 

 

فهرست مطالب
قدرت فردی و سازمانی
قدرت شخصی
قدرت ساختاری
نمونه هایی از شاخص قدرت در سازمان
اختیار
منابع قدرت مدیران رده عالی سازمان
شیوه  کنترل اطلاعات وتعیین محدوده ی تصمیم گیری
منابع قدرت مدیران رده ی میانی سازمان
راه هایی برای واگذاری قدرت به مدیران رده ی میانی سازمان
منابع قدرت مدیران رده ی پایین سازمان
تفویض اختیار
فرایند واگذاری قدرت 
فرایند های سیاسی در سازمان
قدرت وتدبیرهای سیاسی
ابراز اولویت ها