دانلود پاورپوینت گزارش نتایج حساب تولید استان زنجان 1394 جهت رشته مدیریت در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


 نشان می دهد کدام یک از بخش های اقتصادی استان نسبت به کل کشور دارای مزیت نسبی است RCA شاخص اگر این شاخص بزرگتر از عدد 1 باشد آن بخش دارای مزیت نسبی و اگر کوچکتر از عدد یک باشد فاقد مزیت نسبی است.

 

 

 

اولین مبحث اصلی که می توان در مورد حسابداری تولیدی در آن وارد شد دارایی های شرکت تولیدی است؛ دارایی در حسابداری تولیدی، به معنای هر آنچه که شرکت دارد چه از سرمایه گذار و چه از طلبکار. در حالت کلی به کلیه حقوق مالی که در اختیار شرکت قرار دارد دارایی های شرکت گفته می‌شود. دارایی اقسام گوناگونی دارند از جمله:

وجوه نقد: شامل پول نقد در صندوق، وجه نقد در بانک.
مطالبات (بدهکاران): شامل بدهکاران به شرکت، اسناد دریافتنی.
موجودی های جنسی و کالا و مواد اولیه و ملزومات.
اموال و اثاثیه و ساختمان

 

 


در مورد شرکت های تولیدی، کمبود نقدینگی از یک طرف در ادامه‌ی تولید و فعالیت موسسه اخلال ایجاد می‌کند و از طرفی انباشته شدن و عدم استفاده مناسب و به موقع از وجوه نقد موجبات زیان را فراهم می نماید؛ بنابراین در حسابداری تولید یک حسابدار کاردان بایستی با مدیریت وجوه نقد در جهت نگهداری و استفاده مناسب از امکانات نقدینگی به طرح ریزی وجوه نقد، تهیه و ارائه گزارش ها بپردازد تا از رکود و بلا استفاده ماندن وجوه نقد جلوگیری شود.

 

 

 

فهرست مطالب
کشاورزی
صنعت و معدن
ساختمان
خدمات
محصول ناخالص داخلی استان طی سالهای 94-1390 و مقایسه آن با کشور
محصول ناخالص داخلي استان ها -1394
محصول ناخالص داخلي استانها -1394 (بدون نفت)
 و جمعیت-1394GDP سهم استانها از 
سهم نسبي استانها از جمعيت و ارزش افزوده كل كشور در سال -1394                        درصد
سهم تولید ناخالص داخلی و سهم جمعیتی به تفکیک استان با احتساب نفت و گاز - 1394
(بدون نفت) و جمعیت-1394GDPسهم استانها از 
سهم نسبي استانها از جمعيت و محصول ناخالص داخلی كل كشور -1394(بدون نفت)                درصد
سهم تولید ناخالص داخلی و سهم جمعیتی به تفکیک استان با احتساب نفت و گاز - 1394
محصول ناخالص داخلی سرانه استانها – 1394 (هزار ریال)
محصول ناخالص داخلی سرانه استانها – 1394 (هزار ریال)- دنباله
سرانه تولید نا خالصی داخلی کشور به تفکیک استان با احتساب نفت و گاز - 1394
سرانه تولید محصول ناخالص داخلی (بانفت)
محصول ناخالص داخلی سرانه استانها– 1394 (بدون نفت )                      ( هزار ریال)
و...