دانلود پاورپوینت اصول نمونه برداری از مواد غذایی جهت رشته مدیریت در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


در نظر گرفتن تمام موقعیتها و شرایطی که در طول چرخه تهیه، فرآیند، ذخیره سازی، توزیع و آماده سازی مواد غذایی برای رسیدن به محصول سالم، مناسب و ایمن برای مصرف کننده لازم و ضروری است.

 

دقت ، صحت و کفایت نمونه برداری

1-نمونه از تمام قسمتهای محموله برداشته شودبگونه ای که نماینده واقعی از کل محموله باشد.
2-حتی الامکان نمونه ها درظرف باز نشده و اصلی به آزمایشگاه فرستاده شود.
3-اگر تمام بسته ها در دسترس نباشد از آنها به روش تصادفی نمونه برداری شود.
4-نمونه برداری در محیطی  دور از گرد وخاک وجریان هوا ورطوبت انجام شود.
5-در صورتیکه قسمتی از محموله وضع خاص وغیر مشابهی با سایر قسمتهای محموله دارد نظیر جعبه ویا کارتن های شکسته،له شده،ورطوبت دیده نمونه برداری بایدبه طور انتخابی صورت گیرد .

 

 

 

عنوان :
روشهای کنترل موادغذایی وشناسایی خطرات
آنچه همچنان در بخش کنترل مواد غذایی متداول است :
چه مواردی در نمونه برداری ازمواد خوردنی ،آشامیدنی و...حائز اهمیت است؟
تعاریف و اصطلاحات نمونه برداری
هدف از نمونه برداری
نمونه بردار
ظروف وتجهیزات نمونه برداری
روشهای نمونه برداری
روشهاي متداول سترون سازي وسايل
 نمونه برداري
 دقت ، صحت و کفایت نمونه برداری
درج مشخصات بر روي نمونه ها
انتقال صحیح وسریع به آزمایشگاه
و...