دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی جهت رشته مدیریت در قالب 95 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ویژگیهای حکومتی،سیاستها و دستورالعمل های دولت،مصوبات وزارتخانه ها و سایر سازمانهای ذیربط،نهاد های سیاسی و نظایر آنها اطلاق می شود که به نحوی در طرح ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمانها تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند.

 

 


فهرست مطالب
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران
شکل گیری گروه ، سازمان غیر رسمی، و تئوری های پارادایم های مدیریت
سیر تحول و تطور مدیریت منابع انسانی
سیری بر مکاتب مدیریت و نوع نگاه آنها بر منابع انسانی در طول تکوین
ضرورت و اهميت مدیریت منابع انسانی
فروش بزرگترین دارایی
تمایز میان مدیریت کارکنان و مدیریت منابع انسانی (استوری ، 1992)
اهداف مدیریت منابع انسانی
شش تحول عمده در راستای الگوی فکری یا پارادایم جهانی سازی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نظام مدیریت منابع انسانی
اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی
منافع کارکنان
منافع سازمان
منافع جامعه
محیط سیاسی
محیط اقتصادی
انواع بازار کار
محیط اجتماعی و فرهنگی
ارزش های فرهنگی:آمریکا ،ژاپن و   کشورهای عربی
 مشخصات فرهنگی ایرانیان از لحاظ پژوهش تطبیقی هافستد
مقایسه فرهنگ سازمانی 
چرا برای همه مدیران ، مدیریت منابع انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است؟
صف و ستاد در مدیریت منابع انسانی
اختیارات صف وستاد
مسئولیت های مدیر صفی ( به عنوان مدیر منابع انسانی )
دایره منابع انسانی و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی
وظایف عمده اجرایی مدیریت منابع انسانی
ارتباط نوع مدیریت منابع و مراحل عمر سازمان
استراتژی انتخاب نرم افزارهای منابع انسانی
آثار تغییرات بر برنامه ریزی نیروی انسانی
نظام جبران خدمت
و...