خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری شغل و عوامل موثر در انتخاب آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

هلریگل و وودمن  (1996) بیان می کنند که رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود دارد و لذتی که از آن می برد و در پی آن، به شغل خود دلگرمی و وابستگی پیدا می کند . اسپکتور (2000) ، رضایت شغلی را نگرشی می داند که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی یا نسبت به حیطهیهای مختلف آن نشان می دهد (شکرکن و نعامی ، 1382) . از تعاریف ارائه شده دربارهیی «رضایت شغلی» چنین بر می آید که این مفهوم بیانگر احساسات و نگرشهای مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی که گفته می شود کسی از رضایت شغلی بالایی برخوردار است ؛ یعنی به طور کلی شغلش را دوست دارد، برای آن ارزش قایل است و به گونهیای مثبت به آن می نگرد، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار است و به شغل خود افتخار می کند و در یک کلام این شغل موجب رضایتمندی و آرامش او می شود .

 

 

 

فهرست مطالب

2-3- تعریف شغل

2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی

2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل

2-6- تعریف رضایت شغلی

2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی

2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی

2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی

2-10- کیفیت زندگی کاری

2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی

2-12- افزایش رضایت شغلی

2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

2-14- رضایت شغلی و عملکرد

2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان

2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی

2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی

2-18-تعاریف تعهد سازمانی

2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی

منابع