دانلود پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته جهت رشته حسابداری در قالب ۱۲ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مجموعه فرآيندی را كه سعی می كنيم توسط آن مشكلات را حل كنيم تحقيق  می نامند .تحقيق مستلزم يک رشته فعاليتهايی است كه به درستی انديشيده شده اند و به دقت به اجرا در می آيند و در نهايت اين امكان را برای ما فرآهم می آورند كه بدانيم مشكلات سازمانی را چگونه بايد حل يا دست كم به حداقل رسانيم. تحقيق در بردارنده فرآيندهای جست و جو، بررسی، آزمودن و آزمايش است. اين فرآيندها را بايد به طور منظم، به دقت، منتقدانه، عينی و منطقی به اجرا درآورد. نتيجه نهايی شامل كشف واقعيات جديدي است كه به ما كمک می كند تا بامشكل موجود برخورد كنيم.

 

 


فهرست مطالب
ابزارهای اندازه گيری
اصول اساسی طراحی پرسشنامه 
شيوه عملی طراحی پرسشنامه تحقيق
نمونه عملی طراحی پرسشنامه تحقيق
انواع سوالات
نکات مورد توجه در تنظيم پرسشنامه
انواع مقياسها
مشخصات فنی ابزار