دانلود پاورپوینت عوامل تعیین کننده و موثر بر سلامت جهت رشته پزشکی در قالب ۳۰ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سالمت حق و نیاز اساسی تمام انسان ها است. در حال حاضر توسعه یافتگی هر اجتماعی را از روی کیفیت سلامت مردم آن اجتماع ، میزان توزیع عادالنه سالمت در میان طیف های مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل آسیب رسان به سالمت آن اجتماع قضاوت می نماید. در دنیای امروز دیدگاه های سلامت چشم اندازی وسیع تر پیدا کرده و ضرورتا به عوامل تعیین کننده غیر طبی سلامت توجه ویژه ای معطوف گشته است. هر یک از این تعیین کننده ها به خودی خود و یا از طریق تأثیر بر یکدیگر ، وضعیت سلامتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند و سبب بروز بی عدالتی هایی در وضعیت سلامت می گردند. این تعیین کننده ها از قبیل وراثت ، شیوه زندگی ، محیط زیست ، وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و ... بوده که تاثیر چشمگیری بر سلامت و پیامدهای آن از جمله کیفیت زندگی دارند. در واقع صحیح است که مراقبت های پزشکی می توانند باعث طول عمر و یا بهبودی از یک بیماری جدی شوند ولی آن چیزی که برای سلامت جمعیت مهم است ، شرایط اجتماعی – اقتصادی است که باعث می شود مردم بیمار شوند و یا نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند و یا جهت ارتقاء سطح سلامتی خود از خدمات پیشگیری استفاده نمایند. نقش سیستم بهداشت و درمان در ارتقای سالمت حداکثر ۲۵ درصد و ۷۵ درصد بقیه متاثر از عوامل اجتماعی است. بدین معنا که تعیین کننده های اجتماعی سلامت مانند میزان درآمد ، سطح تحصیالت ، شغل ، تغذیه ، طبقه اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتال به بیماری ها می شون و در سلامت انسان نقش بسزایی دارند. 

 

 

 

فهرست مطالب
عوامل تعیین کننده سلامت
سلامت مفهومی نسبی
طيف سلامت
مسئوليت در برابر سلامت افراد جامعه
درصد تاثیر عوامل محیطی و فردی بر سلامت
عوامل پایداری و توسعه نظام های اجتماعی
عدالت در مراقبت سلامت به عنوان