خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری سازگاری اجتماعی با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در دید آدلر زندگانی در اجتماع از یك سو مستلزم محدودیت های متقابل و هدف های فردی برتر بلافاصله و فوری است و انسان را مجبور به همیاری و همكاری می نماید، از سوی دیگر این چنین زندگانی تنها شكل موجودیتی است كه بتواند "ایمنی " وی را فراهم سازد . بدین ترتیب در كنار رنج ها یعنی احساسات ناتوانی و كهتری ، مرهمی نیز نهاده شده است و آن توحید كامل با گروه اجتماعی است . به نظر آدلر این یكپارچگی یا توحید با گروه در هر فرد سالم بر اثر تمایل عمیقی كه ناشی از انگیزه ی اجتماعی زیستن است و انسان را به دوست داشتن و پذیرفتن دیگری و همكاری و تعاون می كشاند تسهیل می گردد (منصور، 1371). نظریه اریكسون به نظریه نوپدیدآیی معروف شده است . نظریه ی روانی  اجتماعی وی تأكید برتناسب متقابل بین فرد و محیط دارد. یعنی از یك سو ظرفیت ارتباطی فرد با محیط پیوسته متغیر زندگی كه متشكل از آدمیان و نهادهاست ، و از سوی دیگر آمادگی این مردم و نهادها برای آن كه وی را به صورت بخشی از فرهنگ موجود درآورد(اریکسون ، 1975).

 

 

 

فهرست مطالب

2-3- مبانی نظری سازگاری اجتماعی

2-3-1- تعریف سازگاری اجتماعی

2-3-2- نظریه های سازگاری اجتماعی

2-3-2-1- نظریه ی روان پویشی

2-3-2-2- نظریه ی یادگیری

2-3-2-3- نظریه ی یادگیری شناختی  اجتماعی

2-3-2-4-  نظریه ی پدیدار شناختی

2-3-2-5-  نظریه ی تحولی

منابع