دانلود پاورپوینت کتاب و درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها جهت رشته علوم سیاسی در قالب ۲۷۲ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.  آشنایی با مهمترین مفاهیم مالیه عمومی و سیاست مالی، روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی، عدم کارایی مکانیزم بازار، توزیع درآمد توسط دولت، مالیات و انواع و اثرات آن، سوبسید و انواع و اثرات آن، بودجه و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.سومین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته حسابداری، درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها میباشد. اهمیت این درس از این جهت است که دانشجو را با امور مالی دولتها، ابزارهای تامین مالی و اثرات سیاستهای مختلف مالی در شرایط مختلف اقتصادی آشنا مینماید. مباحث این درس عمدتا جنبه کاربردی و عملیاتی داشته و دانشجو را قادر مینماید تا به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی موجود کشور بپردازد.

 

 

 

فهرست مطالب
اهداف درس
نقش دولت و اندازه آن
معیارهای سنجش نقش دولت
رشد بخش عمومی
دلایل رشد هزینه های دولت
تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت
عدم کارایی مکانیزم بازار
پیامدهای خارجی یا اثرات برون زایی
انواع پیامدهای خارجی
مسئله گسترش صنایع و آلودگی
تولید و ارائه کالاهای عمومی 
نقش دولت در جهت توزیع درآمد
حمایتهای سازمان تامین اجتماعی
وظایف اساسی سازمان بازنشستگی
پایه های مناسب مالیات 
تاثیر مالیات در بازار 
نتیجه گیری