دانلود پاورپوینت اقتصاد سیاسی و چالش های توسعه ای ایران جهت رشته اقتصاد  قالب ۲۰ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

حکومت پهلوی از ابتدای تاسيس، ميراث دار نظام اقتصادی نابسامانی بود که تحت تاثير مناسبات جهانی نظام سرمايه داریاز ابتدای قرن نوزدهم، بر کشورهای توسعه نيافته ای مانند ايران تحميل شد. ايجاد توازن در واردات و صادرات برای جلوگيری از کاهش ارزش قران به عنوان پول ملی پيش درآمد اصلاح نظام اقتصادی و نوسازی بود. اما وقوع ناگهانی بحران جهانی ۱۹۲۹ ، دولت و مجلس را به سمت اجرای سياست های اقتصادی مقطعی سوق داد. هدف اين پژوهش بررسي سياست های اقتصادی دولت پهلوی برای مقابله با بحران جهانی است.

 

 

 

فهرست مطالب
ظرفیت جذب به مثابه عامل اقتصاد سیاسی اساسی توسعه 
منحنی ظرفیت جذب
سازوکار خلق کننده دور فزاینده ظرفیت جذب و یادگیری و همپایی فناورانه
کاهش ظرفیت جذب و کوچکتر شدن منحنی عرضه کل و بروز رکود تورمی
کاهش ظرفیت جذب و ظرفیتهای تولید
واقعیتهای اقتصاد ایران
خلاصه و نتیجه