خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری خودکارآمدی تحصیلی و مراحل خودکارآمدی در زندگی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

   درباره تاریخچه خودکارآمدی می توان گفت یکی از جنبه های نظریه شناخت اجتماعی آلفرد بندورا است، نظریه شناختی- اجتماعی از دیدگاه کارگزارانه سرچشمه گرفته است که در آن رفتار فرد به صورت هدفمند و پیش بینی پذیر تلقی می شود، و این دیگاه در ابتدا به نظریه یاگیری اجتماعی معرف بود و این نظریه بر خواستگاه اجتماعی رفتار و اهمیت فرایندهای شناختی در تمام ابعاد زندگی انسان، انگیزش، هیجان و عمل تاکید می کند و این نظریه از قویت فاصله گرفته بر اهمیت فرایندهای شناختی تاکید می کند، در این دیگاه افراد نه به وسیله نیروهای درونی برانگیخته می شوند نه به وسیله نیروهای بیرونی به طور خودکار کنترل می شوند و عملکرد انسان در چهارچوب یک مدل تقابلی سه جانبه تبیین می شود که در آن رفتار شخص و محیط یکی از این برای رسیدن به انواع عملکرد تعیین شده است( پروین و جان، 1386).

 

 

 

فهرست مطالب

2-2. پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی

2-2-1- خودکارآمدی

2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی

2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی

2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی

2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی

2-2-3. منابع خودکارآمدی

2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز

2-2-3-2. تجارب جانشینی

2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی

2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی

منابع