خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حوادث ناشی از کار با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

صدمات جانی نوعاً موجب از كار افتادگی موقت در طول درما ن و استراحت پزشكی می شود. این از كار افتادگی و عدم توانایی بستگی كامل به نوع كار و فعالیت حرفه ای مصدوم دارد . شكستگی دست و پا برای كارهای فنی و ساختمانی موجب می شود مصدوم نتواند تا حصول بهبودی كامل به فعالیت حرفه ای خود بپردازد، در حالی كه همین صدمه مانع جدی برای حرف آموزشی و یا مشاوره ای نخواهد بود ؛ بدین نحو از كار افتادگی امری كاملاً شخصی بوده ، بسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده ، خسارت وارده متفاوت خواهد بود . در عین حال ، این خسارت ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به در آمد مالی مصدوم در مدت از كار افتادگی قابل ارزیابی پولی خواهد بود. این ارزیابی در مورد افراد حقوق بگیر به میزان حقوق و مزایای مدت از كار افتادگی است ، و لی در مورد مشاغل آزاد محاسبه با مشكلاتی رو به روست و به نظر محاسبه متوسط در آمد و اجاره منافع متعارف مصدوم ملاك قرار می گیرد. همان طور كه ملاحظه می شود، به رغم آنكه خسارات از كار افتادگی از لحاظ اقتصادی و قابلیت تقویم بودن با خسارت هزینه درمان مشترك است، تفاوتهای اساسی با خسارت اخیر دارد . هزینه های درمان با حرفه و شخصیت اجتماعی زیان دیده ارتباطی ندارد و نوع صدمه جانی میزان آن را معین می كند، در صورتی كه خسارت از كار افتادگی كاملاَ به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و قراردادهای كاری كه منعقد نموده و یا موقعیت های كسب نفعی و در آمدی وابسته است كه به واسطه تحمل خسارت جانی آنها را از دست داده است.

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مبانی نظری حوادث ناشی از كار

2-1-1- تعریف و مفهوم حادثه شغلی

2-1-2- علل حوادث ناشی از كار

2-1-3- خسارت ازکارافتادگی دایم و موقت

2-1-4- قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

2-1-5- رسیدگی به درخواستهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

2-1-6- پیشگیری از سانحه

2-1-7- مراحل رسیدگی

2-1-8- تكنیك های حل مشكلات

2-1-9-اپراتور تجهیزات

2-1-10- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار

2-2- پیشینه تحقیق

منابع