دانلود پاورپوینت تغییر سازمان های نظارت بانکی در پی بحران های مالی اخیر جهت رشته مدیریت در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در کشورهای آلمان وفرانسه ساختار نظارتی به گونه ای است که به دلیل ارتباط نزدیک بین بانک مرکزی وموسسه ناظر، تبادل اطلاعات بین سیاست گذار پولی وناظر بانکی بخوبی انجام شده واین مساله خود یکی از دلایل پایین بودن تاثیر بحران در اروپا وموفقیت سریع تر آن کشور ها در مهار آن محسوب می شود. با این وجود، اروپا ییان باور دارند که بحران مالی، نارسایی های مهم مربوط به ساختار موسسات تدوین کننده ی مقررات و ناظررا حداقل ، در اروپا آشکار کرد.

 

 

 

از این رو،  به منظور یافتن راهکار مناسب، در اروپا ، گروه مستقلی به ریاست رییس بانک مرکزی فرانسه موظف شد پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی افزایش همکاری کشورهای اروپایی برای تقویت ثبات مالی و نیز بهترین ساختار نظارتی برای موسسات مالی اروپا ارائه نماید.

 

 

 

فهرست مطالب
بحران های مالی وپیامد های آن
گذری بر پیش زمینه  های بروز بحران مالی
یافته هایی در مورد علل بحران مالی            
راه کار ها ی پیشنهاد شده برای کاهش آسیب پذیری سیستم های مالی در رویارویی با بحران ها
مباحث نظری مربوط به  چگونگی انتخاب الگوی مناسب برای سازمان های نظارت مالی:
اهمیت سیستم بانکی برای اقتصاد کشور
نقش دولت / نیروهای بازار ودرجه درگیربودن آن ها درسیستم بانکی
ساختار صنعت بانکداری از نظر درجه آزادی ورود بانک های جدید ویا بانک های خارجی به سیستم مالی
فعالیت های مجاز بانک ها
فرصت های مالکیتی برای بانک ها (از نظر تلفیق تجارت و بانکداری
بررسی  ساختارهای نظارت بانکی موجود در جهان
مروری بر تحولات ساختاری موسسات نظارت مالی درچند کشور
ایالات متحده آمریکا
انگلستان
کشور های اروپایی
بازنگری در ساختار بانک مرکزی ایران