دانلود پاورپوینت کتاب و درس  تاریخ روانشناسی نوین جهت رشته روانشناسی در قالب ۶۶ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تأکید این کتاب تاریخ روانشناسی نوین است، یعنی دوره‌ای که از اواخر سدۀ نوزدهم میلادی زمانی که روانشناسی به صورت یک نظام مستقل و جداگانه درآمد شروع می‌شود. اگرچه ما اندیشه‌های پیش از آن را نادیده نمی‌انگاریم، اما مطالعات خود را بر اندیشه‌هایی متمرکز ساخته‌ایم که مستقیما به ایجاد روانشناسی به عنوان یک زمینه مطالعۀ نو مربوط می‌شوند. ما یک تاریخ روانشناسی نوین را ارائه می‌دهیم، نه روانشناسی به طور کلی و همۀ کارهای فلسفی پیش از آن را. ما تاریخ روانشناسی را در قالب اندیشه‌ها و مکتبهای فکری مهم آن بازگو می‌کنیم. از زمان شروع رسمی به عنوان یک علم و همراه با پدید آمدن اندیشه‌های نو و یافتن طرفداران وفادار به آن، روانشناسی به راههای مختلف تعریف شده است. پس، علاقۀ ما به ایجاد توالی اندیشه‌هایی معطوف است که موجب تعریف موضوع، روشها، و هدفهای روانشناسی بوده است. هر یک از این مکتبهای فکری به عنوان نهضتی که از متن تاریخی‌اش برخاسته و نه به صورت یک ماهیت مستقل و جداگانه. نیروهای زمینه‌ای نه تنها روح اندیشمندانۀ زمان بلکه عوامل اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
اگرچه این کتاب در قالب مکتبهای فکری که وجه مشخص انقلاب روانشناسی و روانشناسی تخصصی و روانشناسی اجتماعی  است سازمان یافته، ما می‌پذیریم که این تعاریف، اندیشه‌ها، و رویکردها کار دانشمندان، پژوهشگران، و نظام دهندگان مستقل است. افراد، نه نیروهای انتزاعی، مقاله می‌نویسند، پژوهش انجام می‌دهند، نتایج پژوهشهای خود را در جلسات علمی ارائه می‌دهند، و به پرورش نسلهای پشت سر هم روانشناسان اقدام می‌کنند. این مردان و زنان با این اقدامات خود مکتبهای روانشناسی را پایه گذاری و گسترش داده‌اند. ما زندگی شخصیتهای برجسته‌ای را که به روانشناسی شکل داده‌اند مورد بحث قرار می‌دهیم، و خواهیم گفت که کارهای آنان هم تحت تأثیر شرایط زمانی که در آن کار می‌کرده‌اند قرار داشته و هم از تجارب زندگی خودشان سرچشمه گرفته است.

 

 

 

فهرست مطالب
روانشناسی انسان گرایی و شناختی
چشم انداز مکتبهای فکری
روانشناسی انسان گرایی 
نفوذ پیشینیان بر روانشناسی انسان گرایی
ماهیت روانشناسی انسان گرایی
آبراهام مزلو
زندگی مزلو
خود شکوفایی
اظهار نظر
روان درمانیهای انسان گرایانه
سرنوشت روانشناسی انسان گرایی
جنبش شناختی در روانشناسی
نفوذ پیشینیان بر روانشناسی شناختی
روح زمان در حال تغییر در فیزیک
تاسیس روانشناسی شناختی
جرج میلر
مرکز مطالعه های شناختی
اولریک نیسر
استعاره کامپیوتر
ماهیت روانشناسی شناختی
نقش درون نگری
شناخت ناهشیار
شناخت حیوانی
اظهار نظر
سخن پایان