دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری جهت رشته کارآفرینی در قالب ۷۱ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


از آنجا كه اخلاق حرفه ای از شاخه مهم اخلاق كاربردی است، بيان تمايز اخلاق نظر ی و كاربردی لازم است .اخلاق را گاهی، وصف حالت يا رفتاری میدانیم و گاهی منظورمان، دانش نظام مند است. در كاربرد نخست واژه اخلاق، دومفهوم حالت درونی و ملکهی نفسانی را با رفتار ارتباطی میتوان تمايز داد. توجه به منش گرایش انسان به اخلاق و به ميان آمدن اخلاق در زندگی بشری در فهم هويت اخلاق اهميت دارد. اگرچه در اين مسئله دانشمندان اختلاف نظر دارند. اخلاق حرفه ای يكی از شعبه های جديد اخلاق است كه ميكوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور شود.اخلاق حرفه ای به مسائل وپرسشهای اخلاقی واصول وارزشهای اخلاقی يک نظام حرفه ای ميپردازد.

 

 

 

فهرست مطالب
اخلاق حرفه ای و اخلاق اداری
جایگاه کار در اسلام
ارزشها ومسئولیتهای اخلاقی مدیران وکارمندان
صفات اخلاقی کارمندان
رعایت اخلاق حرفه ای در نظام اداری وارتباط آن با بهره وری