دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران جهت رشته علوم اجتماعی در قالب 169 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

واژه((  ((Revolution از اصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیاره گان به جای اول به کار می رفته است اما امروزه در مورد مسائل گوناگونی مانند انقلاب صنعتی،اجتماعی، فکری و... به کار می رود منظور از انقلاب در این کتاب انقلابهای اجتماعی وبزرگ است.

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم انقلاب
عوامل انقلاب
عناصر انقلاب
تفاوت انقلاب با دیگر پدیده ها
رویکردهای مختلف درتحلیل انقلاب اسلامی ایران 
یک نوع دسته بندی رهیافتها در مورد انقلاب اسلامی ایران
چند دیدگاه ونظرپیرامون انقلاب و انقلاب اسلامی ایران                
برخی ازویژگیهای جامعه ایران در قرن نوزدهم
قیام تنباکو 
پیامد های قیام تنباکو
برخی ازعوامل رشد اعتراضات پس از قیام تنباکو 
مهمترین اتفاقات قبل از مشروطه
زمینه آشنایی مردم با مفهوم مشروطه 
علل نارضایتی علما ازدربار قاجار
روحانیت ومشروطه 
ویژگیهای روشنفکران ایران در قرن 19 
عوامل شکست مشروطه
مهمترین جنبش های مردمی پس از جنگ جهانی 1304-1299
روی کار آمدن رضا خان
وضعیت اقتصادی در دوران رضا شاه
اقدامات سیاسی وفرهنگی دولت رضا شاه
برخی از وقایع دوران محمد رضا پهلوی
پیامد های اشغال ایران 
نهضت ملی شدن صنعت نفت
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
اصول انقلاب سفید 
قیام پانزده خرداد
پیامدهای قیام پانزده خرداد
عوامل ایجاد سیاست فضای باز در سال 1355
تشدید وابستگی واستبداد 55-1343
نمونه هایی از سیاست فضای باز 
موانع اصلی سیاست فضای باز
طوفان انقلاب،آغاز فروپاشی نظام سیاسی
برخی حوادث سال 57-56قبل از انقلاب 
ساختار سیاسی دولت پهلوی
اهداف حزب رستاخیز
نقش نفت در اقتصاد سیاسی
باستانگرایی ناسیونالیستی شاه 
وابستگی به آمریکا
وضعیت اقتصادی ایران در سال های 57-1332
عوامل نابسامانی وبحران اقتصادی
بحران ها و آسیب های دولت پهلوی
مخالفان دولت پهلوی
مارکسیت ها وچپ گرایان
دلایل عدم مقبولیت عمومی مارکسیست در ایران 
برخی از سازمان های مارکسیست وچپ گرا
ویژگیهای گروههای چپ ودلایل عدم موفقیت 
و...