خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری معنی و مفهوم برنامه درسی در مدارس با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

برنامه درسی تنها شامل تجربیات دانش آموزان است. برنامه درسی تنها در کتاب های درسی یا در موضوع های درسی و یا در برنامه و علاقه و توجه معلمان به موضوع ها و مسائل خاصی نیست. موضوع های مورد یادگیری در واقع همان نقشی را دارند که نقشه جاده ها برای مسافرت لازم است. در ارزشیابی برنامه درسی بررسی دقیق کیفیت زندگی که پیامد برنامه درسی است ضرورت دارد(مهرمحمدی،86:1383) برنامه درسی فراتر از محتوای موضوع های درسی است که باید آموخته شود. گرچه انتخاب محتوای مفید و مناسب مهم ترین مسئولیت برنامه ریزان درسی و معلم است. اما محتوا تنها برنامه درسی را تشکیل نمی دهد، مگر این که محتوا بخشی از تجارب دانش آموز باشد(مهرمحمدی،87:1383). 

 

 

 

فهرست مطالب

معنی و مفهوم برنامه درسی

برنامه درسی مدارس

برنامه درسی قصد شده

کارکردهای تربیتی مدارس

یک نگاه کلی به برنامه درسی

برنامه درسی پنهان

مفهوم و تعریف برنامه درسی پنهان

ویژگی های برنامه ی درسی پنهان

رویکردهای برنامه ی درسی پنهان

عوامل موثر در شکل گیری برنامه ی درسی پنهان

برنامه ی درسی

برنامه ی درسی پنهان (ضمنی) و برنامه درسی (پوچ)

برنامه درسی پوچ پنهان

برنامه درسی پنهان و طراحی آموزشی

رابطه ی تدریس با برنامه ی درسی پنهان

منابع