خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

برخی دیگر تربیت را این گونه تعریف کرده اند: «تربیت، فعالیتهای نظام مند و برنامه ریزی شده ای است که نهادهای آموزشی جامعه انجام می دهند». (مدنی،130:1386) این تعریف یادگیری هایی را که در منزل ، محل کار، خیابان و مانند آن صورت می گیرد، دربر نمی گیرد. همچنین یادگیری های حاصل از فعالیتهای برنامه ریزی نشده مانند مطالعه بدون برنامه ریزی کتاب، روزنامه و مجله را نیز شامل نمی شود. یونسکو نیز تربیت را چنین کرده است: «آموزش برنامه ریزی شده و مداوم که برای انتقال مجموعه ای از دانشها، مهارتها و درک و فهم ها طراحی شده و برای همه فعالیتهای زندگی ارزشمند است». (مدنی،1386). 

 

 

 

فهرست مطالب

درسی پنهان و تربیت دینی

تربیت دینی

عوامل موثر بر تربیت دینی 

اراده و تربیت دینی

فطرت الهی

عوامل مافوق طبیعی و تربیت دینی

وراثت و تربیت دینی

انواع وراثت

تاثیرهای وراثت در تربیت دینی

خانواده و تربیت دینی

مدرسه و تربیت دینی

گروه همسالان و دوستان و تربیت دینی

موسسات دینی و فرهنگی

ارتباط برنامه درسی پنهان با تربیت دینی

منابع