خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالیات و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

شاید بتوان ادعا نمود که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری، مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. تمایل به رهایی از خطرات ناشی از حمله حیوانات درنده و حوادث طبیعی و امکان تأمین معاش بهتر، بشر را از زندگی فردی به سوی زندگی اجتماعی کشانید. دراین زندگی جدید برای تأمین وسایل و برآوردن حوائج افراد اجتماع، گریزی نبود جز اینکه پاره ای از خدمات بصورت جمعی انجام یابد و بدین منظور همکاری تمام یا لااقل عده ای از افراد جامعه مورد درخواست قرار گیرد. همکاری افراد درانجام خدمات همگانی با قرار گرفتن نیروی بدنی آنها دراختیار اجتماع آغاز شد. این نوع همکاری اصطلاحاً " بیگار یا بیگاری " خوانده می شود که می‌توان آنرا نوعی مالیات غیرنقدی دانست ، رفته رفته که جوامع بشری شکل گرفته و اجتماعات تکامل پیدا کرد نیازهای همگانی نیز افزایش یافته و علاوه بر مالیاتهای غیر نقدی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشته است( شاپوریان،1350، 11 ). 

 

 

 

فهرست مطالب

2-3-1- تاریخچه

2-3-2- تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور

2-3-3- مفهوم مالیات

2-3-4- تعاریف گوناگون از مالیات

2-3-5- اصول توجیهی اخذ مالیات

2-3-6- اهمیت مالیات

2-3-7- اهداف مالیات

2-3-8- اهداف مهم دولتها درزمینه مدیریت مالیاتی

2-3-9- اهداف نظام مالیاتی

2-3-10- مشخصه های مهم یک نظام مالیاتی

2-3-11- بررسی نظام مالیاتی و اقتصادی ایران

2-3-12- بررسی عملکرد نظام مالیاتی

2-3-13- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

2-3-14- بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات

2-3-15- مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب

2-3-16- مشکلات ساختار کنونی نظام مالیاتی

2-3-17- فرهنگ مالیاتی

منابع