خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مسئولیت اجتماعی ابعاد تشکیل دهنده ی آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در طول دهه های گذشته مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیچیده بین صاحب نظران دانشگاهی و سایر افراد توسعه یافته است . از بین اولین صاحبنظران این مفهوم می توان به پرفسور آدلف و برل (استادان دانشگاه هاروارد )اشاره کرد که آنها معتقد بودند مدیران تنها مسئول سهامدارن شرکت خود هستند ، در حالی که پروفسور داد معتقد بود مدیران نه تنها مسئول سهامداران هستند بلکه مسئول کل جامعه هستند.او همچنین معتقد بود مدیران علاوه بر مسئولیت اقتصادی ، مسئولیت اجتماعی نیز در قبال جامعه دارند چون قانون به شرکت ها اجازه می دهد و آنها را ترغیب می کند تا به جامعه خدمت ارائه دهند.( Dodd ,1932,1145)

 

 


در طول دهه های  1950و 1960 آمریکا شاهد جنبش های فعال و مدرن بود که این جنبش ها شامل جنبش مصرف کنندگان ، جنبش محیط زیست وجنبش های اجتماعی بود.همچنین سازمانهای غیر انتفاعی که تأکیدشان روی اعمال اخلاقی کسب و کارهاست ، بوجود آمد و با همکاری این سازمانها با رسانه های عمومی ، آگاهی های مردمی از فعالیت ها و اقدامات شرکتها افزایش یافت . توجه رسانه ها به اقدامات شرکت ها می تواند موجب لکه دار شدن اعتبار شرکتها شود که این به نوبه خود منجر به کاهش فروش و کاهش رضایت کارمندان و مصرف کنندگان  می شود و منجر به وضع قوانین و مقرراتی می شود که به ضرر شرکت ها است.از دهه 1970" مسئولیت اجتماعی شرکت ها " به" پاسخ گویی اجتماعی شرکت ها " تغییر یافته است .

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت اجتماعی

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت

2-3 ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی

2-4 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جایگاه مسئولیت اجتماعی

2-5  سیر تکامل تدریجی مسئولیت اجتماعی

2-6 ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان

7-2 سطوح مسئولیت اجتماعی

2-8 اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها

2-9 دیدگاه های نظری پیرامون مسئولیت اجتماعی

2-10 مدل های مسئولیت اجتماعی

2-11 مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخ گویی اجتماعی

2-12مسئولیت اجتماعی ذینفعان

2-13 پیوستار مسئولیت اجتماعی

2-14 اصول دهگانه مسئولیت اجتماعی

2-15 ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی

2-16 رهیافت های مسئولیت اجتماعی

2-18 سرمایه اجتماعی

2-19ابعاد و مؤلفه های تشكیل دهنده سرمایه اجتماعی

2-20 مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

2-21مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی

2-22 مزایای مسئولیت اجتماعی در تجارت

2-23 مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده

2-24 تأثیر برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری

2-25 اثر مسئولیت اجتماعی در کسب و کار

2-26 دلایل روی آوردن شرکت ها به مسئولیت اجتماعی

2-27 تأثیر مسئولیت اجتماعی در بازاریابی و رفتار خرید مصرف کننده

منابع