خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری طلاق و تاثیر آن بر کودکان با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نگاهی به تاریخ اجتماعی نشان می‌دهد كه در جوامع سنتی همسرگزینی عمدتاً مبتنی بر خانواده گسترده بوده‌است. خانواده گسترده یك واحد تولیدی - مصرفی است كه حداقل سه نسل را دربر می‌گیرد.‌ این نوع خانواده وظایف و كاركردهای متعددی داشته است،از جمله كاركرد اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، نگهداری از سالخوردگان و... یكی از كاركردهای‌ این نوع خانواده انتخاب همسر برای فرزندان بوده است تا جایی‌كه در بعضی از كشورها مثل هندوستان خانواده‌ها نوزادان در سنین پایین را به عقد هم در می‌آوردند، در‌ این جوامع كه  ازدواج توسط والدین تنظیم می‌شود، كاركرد مهم مناسك ازدواج به همان‌اندازه كه پیوند بین دو نفر است پیوند بین دو خانواده نیز هست، بنابراین والدین دخالت زیادی در ازدواج دارند(باورمن1978).

 

 


 در ازدواج‌های‌ ایرانی، نقش پدر و مادر به ویژه در مقایسه با كشور‌های صنعتی بیشتر به چشم می‌خورد و یكی از كاركردهای خانواده‌ها گزینش همسر برای فرزندانشان است‌، اما اگر خانواده‌ها از ازدواج آنها ناخشنود باشند ممكن است، پیوند آنها را به طلا‌ق بكشانند. در ‌اینگونه موارد با توجه به ساخت فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ ایران، بیشتر پیامدها و عواقب منفی طلا‌ق، گریبانگیر دختران شده و آنان شانس ازدواج مجدد را از دست می‌دهند.شاید یكی از دلا‌یل افزایش‌ این نوع طلا‌ق عدم شناخت زوجین از یكدیگر باشد ولی شواهد و آمار موجود نشان می‌دهد‌ این پدیده در میان خویشاوندان درجه یك نیز دیده می‌شود و در‌ این نوع، دخالت‌های بیش از حد خانواده‌ها در زندگی زوجین یكی از مهمترین دلا‌یل طلا‌ق است و هر‌گونه اختلا‌ف جزئی و تعارض در انتظارات،‌ موجب می‌شود فضایی نامساعد و كینه توزانه بین دو خانواده به وجود آمده وهمین امر باعت تشدید اختلا‌ف زوجین شود.

 

 

 

فهرست مطالب

2-9 طلا‌ق نامزدی

2-10عوامل رخداد در ‌این پدیده اجتماعی

2-11مراحل طلا‌ق در دوره نامزدی

2-12طلاق

2-13طلاق در ادیان

2-14 انواع طلاق در اسلام

2-15فروپاشی نهاد ازدواج در غرب

2-16الگوهای جدید ازدواج و طلاق در غرب

2-17دلایل رشد طلاق

2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان

2-19چارچوب نظری تحقیق

2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق

2-21 انواع فونکسیون و پدیده طلاق

2-22 تحلیل ساخت و پدیده طلاق

2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق

2-24نظریه های كلان

2-25 نظریه های خرد

2-26 نظریه های آسیب شناسی یا انحرافات اجتماعی

2-27علل و زمینه هاى جامعه شناختى طلاق

2-28 طلاق در جوامع امروزین

2-29 طلاق در ایران و دیگر کشورها

2-30 علل و عوامل طلاق

2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی

منابع