خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری سلامت و نظریات و پیشینه تحقیقاتی آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

استراس و همکارانش عوامل مؤثربرسلامت را در گزارشهای بهداشت سالمندان در جامائیکا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که مسائل بهداشت و سلامتی با سن افزایش می یابد، اما زنان از مشکلات سلامتی بیشتر شکایت دارند که عمدتاً مربوط به رعایت بهداشت در سنین پایین تر می باشند. آنها همچنین دریافتند که تحصیلات با سلامت در ارتباط است و کسانی که تحصیلات پایین تری دارند از سلامت کمتری بر خورداند، ولی میزان در آمد تأثیری روی سلامت افراد ندارد ( استراس  و همکاران 1992). 

 

 

 

تحقیقی با عنوان " درآمد و سلامت، واقعیت رابطه چیست ؟" توسط ایکوب و اسمیت در مورد رابطه در آمد و سلامت صورت گرفته است در این تحقیق ارتباط  درآمد با سلامتی، قبل و بعد از   کنترل های اجتماع برای همه متغیرهای سلامتی آزمایش شده است. نتایج نشان می دهد که در آمد بالا در سلامتی بیشتر مؤثر است ولی این ارتباط مستقیم درآمد و وضع سلامت در سطوح بالاتر درآمد حالت معکوس پیدا می کند.همچنین در این تحقیق هیچ اثر متقابلی بین درآمد بالا و هر یک از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی  سن یا جنسیت یافت نشده است. و در واقع تأثیرات مستقل درآمد و دیگر متغیر های اقتصادی، اجتماعی نشان می دهد که در آمد واقعاً یک نشانه برای تأثیر دیگر متغیر ها نیست در این تحقیق درآمد بر سلامت در ترکیب کلی متغیر های اقتصادی اجتماعی اثبات شده است (ایکوب،اسمیت  1999: 693-705 ). 

 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

سلامت و نظریه انتقال جمعیتی

انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی

تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی    

نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی 

سلامت جسمانی

سلامت روانی

رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان

تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان

جنس و سلامت

تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان 

تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی

وﺿﻊﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ 

ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ

ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋی و ﺳﻼﻣﺖ

چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت

عوامل اجتماعی 

بعد خانوار

توزیع شهری و روستایی جمعیت

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﺳﻼﻣﺖ

مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋی

ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ

درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ

شغل و سلامت افراد

منابع