دانلود پاورپوینت ارتباطات سازمانی جهت رشته مدیریت در قالب 54 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ماهيت اجتماعي بودن زندگي انسان و تبديل اقتصادها و جوامع صنعتي به اقتصاد خدماتي بر پايه دانش و اطلاعات ،نياز انسان را به ارتباطات افزايش داده  است چگونگي و نوع ارتباطات تحت تاثير شيوه زندگي و فرهنگ هر جامعه قرار مي گيرد. سازمان به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازمند ارتباطات است مديران دريافته اند كه ارتباطات مؤثربا كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان در توفيق مديران در دستيابي به اهداف طراحي شدۀ سازمان عامل مؤثري است ارتباطات مؤثر را قلب مديريت مي دانند ارتباطات مؤثر،هدف به حساب نمي آيد بلكه بايد وسيله اي براي كسب هدف تلقي شود ارتباطات ذاتي نيست بلكه اكتسابي است.1

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه                                                                                    
تعريف ارتباطات                                                                       
فرايند ارتباطات                                                                        
موانع برقراري ارتباط                                                                                                                                          
انواع الگوهاي ارتباطي                                                                
نقش هاي افراد در الگوهاي ارتباطي                                                                                                 
ارتباطات در مكاتب مختلف                                                          
نقش ارتباطات                                                                         
چرخۀ حياتي يك رابطه                                                               
روشهاي بهبود ارتباطات                                                                                                
مهارت هاي لازم براي بر قراري ارتباط                                            
ارتباطات اثربخش در شركتهاي پيشرو در مرحلۀ عمل                          
حقايق مربوط به ارتباط و مفاهمه                                                     
خروج از مديريت قارچي                                                                                                                    
نتيجه گيري                                                                                           
منابع