خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری CRM و دیدگاه های صاحب نظران درباره مراحل آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مشتری همان كسی است كه نیازش را خود تعریف می كند، كالاها و خدمات تولیدی را مصرف می كند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل می شود كه در كالاها یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند كه پرداخت هزینه آن را توجیه نماید (شاهین و تیموری، 1387). مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی است که علاوه بر نیاز، حق انتخاب کالا و خدمات را داشته و سازمان نیازی را برای آنها تأمین می كند.رضایت مشتری احساس مثبت مشتری پس از دریافت و استفاده از خدمات یا بهره گیری از عملکرد است. پس رضایت مشتری را می توان به نوعی قضاوت مشتری نسبت به نتیجه ی حاصل از استفاده از خدمات و یا بهره گیری از عملکرد تعریف نمود( پاركر  و ماتیوس ، 2001).

 

 

 

برآورده شدن نیاز مشتریان بطوری كه منجر به خرید دوباره یا ایجاد وفاداری مطلق و یا اشتیاق توصیه به دیگران شود. وفاداری، ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید كالاها و خدمات بطور مكرر تعریف می گردد (سوسانا  و لارسون ، 2004). اما تعریف جامعی نیز از وفاداری وجود دارد (اولیور ریچارد، 1999). مدیریت ارتباط با مشتری قادر است فاصله بین مشتریان و سازمان را كاهش دهد و با وفاداری مشتری، خدمت برتر، گرد آوری بهتر اطلاعات و آموزش سازمانی، موجب مؤفقیت سازمانی گردد( نگوین  و همكاران، 2007) . هدف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری به بیان ساده عبارت است از درك و رفتار بهتر با مشتریان به منظور افزایش وفاداری و منافع ( زارا لی ، 2009).

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی صاحبنظران در مورد مراحل اجرای CRM

ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ

فراﯾﻨﺪ CRM از دﯾﺪﮔﺎه تام

چارچوب نظری

فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

رضایت مشتری

منابع