خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ورزش و نظریات مربوط به عملکرد ورزشی با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

یکی از رویکردهای مورد توجه در چارچوب رویکرد شناختی – اجتماعی نظریه دوئک است که به توضیح باورهای هوشی و اهداف  پیشرفت می‌پردازد. به عقیده (دوئک1986، دوئک و لگت،1988) باورهای افراد در مورد هوش ریشه در الگوهای سازگار و ناسازگار انگیزشی دارد. دوئک معتقد است که اگر دانش‌آموزان هوش را جوهری ثابت و تغییر ناپذیر بدانند. احتمالاً همواره نگران این هستند که عملکردشان چگونه توسط دیگران مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد، در نتیجه آنها از رویارویی با تکالیف و وظایف دشوار و چالش انگیز درسی خودداری کرده  و براحتی فرصتهای یادگیری را از دست می‌دهند. در مقابل اگر دانش‌آموزان هوش را جوهری غیرثابت، منعطف و قابل افزایش بدانند، بدنبال آن خواهند بود که به واسطة تلاش و مقایسة سطح کنونی رفتار خود به سطح بالاتری از توانایی هوشی برسند، در نتیجه این افراد از رویارویی با وظایف، تکالیف و موقعیت‌های دشوار نمی‌هراسند و فرصتهای یادگیری را نیز براحتی از دست نمی‌دهند، و همواره درصدد ارتقاء توانایی هوش و عملکرد خود هستند.

 

 

 

دوئک اشاره می‌کند که پیامدهای رفتاری و عاطفی باورهای هوشی و جهت‌گیری هدفی ، با توجه به تصور فرد از قابلیت‌ها و شایستگی‌هایش متفاوت است. بر این اساس دانش‌آموزانی که به باور هوشی ذاتی اعتقاد دارند، همواره نگران بدست آوردن قضاوتهای مثبت معلم، همکلاسی‌ها و سایرین هستند و اگر در مورد توانائیها و قابلیت‌های فردی خود تصور خوبی نداشته باشند دچار درماندگی آموخته شده می‌شوند. این افراد برای حل مشکلات و انجام تکالیف درسی پافشاری بسیار پائینی از خود نشان داده و حتی توانایی کنترل رفتارهای خود را نیز از دست می‌دهند. از طرف یگر، اگر افرادی که دارای باورهای هوشی ذاتی هستند در مورد توانائیها و قابلیت‌های فردی خود تصور خوبی داشته باشند، تا حدودی از چالش‌ها و تکالیف درسی استقبال کرده و برای انجام وظایف تحصیلی خود نیز پافشاری می‌کنند و می‌توانند تا حدودی رفتارهای خود را کنترل نمایند. دانش‌آموزانی که دارای باور هوشی افزایشی هستند همواره درصدد بهبود توانائیها و کسب مهارتهای جدیدند. این دسته از افراد اعم از اینکه در مورد توانائیها و قابلیت‌ها فردی خود تصور خوب یا بدی داشته باشند، همواره در جستجوی چالش‌ها و بهبود سطح یادگیری خود هستند و برای انجام تکالیف اصرار ورزیده وکنترل رفتارهای خود را در دست دارند (دوئک و لگت، 1998، نقل از رستگار، 1385). در جدول 2-1 خلاصه دیدگاه اجتماعی- شناختی دوئک آورده شده است.

 

 

 

فهرست مطالب

روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن

2.1.2. رویکرد شناختی – اجتماعی دوئک

3.1.2.  اهداف پیشرفت

4.1.2 باورهای هوشی

5.1.2. درگیری انگیزشی

7.1.2. نظریه دست یابی به هدف برای افزایش انگیزه دانش‌آموزان در تربیت بدنی

8.1.2. نظریه‌های مربوط به عملكرد ورزشی

2.2. پیشینه تجربی تحقیق

منابع