خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مقاومت دربرابر تغییر سازمانی با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مدیریت تغییر یکی از شاخه های مطالعات مدیریت است.  بای (2005) درتعریف خود از مدیریت تغییرآن را فرا یند نوسازی مستمر جهت گیری ها، ساختار، و قابلیت های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتر ان داخلی و خارجی آن توصیف می کتد. آرمسترانگ نیز اشاره میکند که مدیریت تغییر  عوامل تسهیل ک کننده را برای سازمان ها در فعالیتشان برای تغییر فراهم میکند. در مدیریت تغییر حداقل سه حوزه مورد بررسی قرار می گیرندکه  عبارتند از: وضع فعلی سازمان،وضعتی که سازمان باید در آینده به آن دست یابد، و بالاخره چگونگی هدا یت تبدیل وضعیت سازمان  از وضع فعلی به وضع مطلوب(فدائی و ناخدا ، 1389،ص 148)

 

 

 

فهرست مطالب

مقاومت در برابر تغییر سازمانی

2-2-1 تعریف تغییر

2-2-2 تعاريف تحول در سازمان

2-2-3 مدیریت تغییر

2-2-4 تغییرات فردی

2-2-5- تعريف مقاومت در برابر تغيير

2-2-6 مقاومت در برابر تغيير افراد

2-2-7 مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر

2-2-8 پنج گام تأثیر گذار بر مديريت تغییر

2-2-9 تغییرات سازمانی

2-2-10 - انواع تغییرات سازمانی

2-2-11- ضوابط تغيير برنامه ريزي شده

2-2-12 مدلهاي تغيير و «مدل پویای تغییرات»

2-2-13- مراحل پذيرش تغيير در سازمان

2-2-14 موانع تغيير

2-2-15 عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير

2-2-16 مشکلات عمده مدیریت تغییر

2-2-17 كاهش مقامت در برابر تغيير

2-2-19 ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر

2-2-20 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

2-2-21 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر

2-2-22 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر

2-2-23 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت رفتاري کارکنان در برابر تغییر

2-2-24 برخورد با مقاومت در برابر تغییر

2-2-25 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر

منابع