خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ورزش و اهداف تربیت بدنی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در رویكرد سلسله مراتبی ورزش، بخشی از فعالیت های ورزشی پایه و اساس دیگر فعالیت های ورزشی بحساب می آیند. رشد، توسعه و بقای آنها به رشد و توسعه ورزش های پایه بستگی دارد. برای روشن تر شدن موضوع به بررسی مدل مول و همكاران   که یكی از مدل های شناخته شده  در این زمینه است می پردازیم. این پژوهشگران  در كتاب « مدیریت اوقات فراغت » مدلی را برای چهار بخش (ورزش پرورشی، تفریحی، قهرمانی و حرفه ای) متصور شده اند. در مدل ارائه شده میزان گستردگی هر كدام از ورزش ها تعیین شده است. در قاعده هرم ورزش پرورشی و در راس آن ورزش حرفه ای قرار دارد. بیشترین سطح شركت كننده گان مربوط به قاعده هرم است و هر چه به سمت راس هرم نزدیك شود، از تعداد شركت كنندگان در ورزش كاسته می شود. به عبارت دیگر، در بخش ورزش پرورشی، تعداد تماشاچیان، كمترین و در ورزش حرفه ای، بیشترین است. این مدل ادعا می كند كه گسترش ورزش پرورشی و پس از آن همگانی باعث مشاركت عموم خواهد شد. در صورتی كه ورزش حرفه ای گسترش یابد، تعداد كمتری در آن می توانند شركت كنند و اغلب  باید به تماشای آن بپردازند(مول و همکاران،1998).

 

 

 

در مورد ورزش همگانی و تفریحی می توان گفت كه تعداد شركت كنندگان آن بیشتر از ورزش قهرمانی و حرفه ای است. از منظر تعامل ورزش های چهار گانه نیز می توان به ساختار پیشنهادی مول و همكاران نگریست. بدین معنی ورزش پرورشی در سطح گسترده انجام می شود. پس از آن علاقه مندان به سمت ورزش همگانی رهنمون می شوند. از این طریق، افراد با استعداد به سمت ورزش قهرمانی و افراد نخبه به ورزش حرفه ای صعود خواهند كرد. ورزش پرورشی و همگانی، به عنوان پشتوانه ای برای ورزش قهرمانی و حرفه ای بشمار می آید. عكس این رابطه بین چهار ورزش یاد شده در سطوح ساختار برقرار نیست. مخالفان حرفه ای گرایی ورزش قهرمانی ادعا می كنند كه روند حرفه ای شدن ورزش، رابطه و پیوستگی آن را با ورزش همگانی مختل می سازد. بیم آن می رود كه توجه بیش از حد به تعدادی از ورزش ها سبب شود تا ورزشكاران به بازیگران صنعت نمایش ورزشی بدل شوند.این روند با آرمان های ورزشی لطمه می زند . در نتیجه بسیاری از ورزشكاران مهارت كمتر و كسانی كه شانس پیوستن به این جریان حرفه ای گرایی را ندارند، از صحنه بدور رانده می شوند. بدین ترتیب، از شمار افرادی كه می توانستن در فعالیت های ورزشی شركت كنند كاسته خواهد شد و در حال خوش بینانه، آنها به تماشاچی بدل می شوند(لارسن ،2002). 

 

 

 

فهرست مطالب

2.2. ورزش

1.2.2. اهداف تربیت بدنی و ورزش

2.2.2. سلسله مراتب  ورزش

3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی

منابع