خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری توسعه و تاثیر آن بر گسترش توسعه با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

امروزه اغلب كشور های پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش كشور خود با دیگر كشور ها رقابت  می كنند و به طور مستمر در حال ارائه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. در اروپا حدود 400 میلیون نفر زن و مرد به فعالیت های ورزشی می پردازند كه 25 درصد  آنان را زنان و 75 درصد را مردان تشكیل می دهند(پریرا و همکاران ،2002). تحقیق و بررسی های موشكافانه در خصوص عوامل موثر بر همگانی نمودن ورزش و ایجاد نگرش مثبت به ورزش در كشور آلمان باعث شد تا تعداد افرادی كه در سال 1952 در این كشور ورزش می كردند از 3204005  نفر یعنی 7/6 درصد كل جمعیت كشور، در سال 2000 به 26815717 نفر  یعنی 5/28 درصد جمعیت آلمان افزایش پیدا كنند(رولند و هادمن ،2000). در هنگ كنگ تعداد شركت كنندگان در ورزش از 40 درصد جمعیت در سال 1995 به 45 درصد در سال 1999رسیده است(ساندرسون و همکاران ،2002).

 

 

 

توجه دستاندركاران علوم ورزش دانشگاه های تایلند و بانكوك  به ورزش همگانی، موجبات افزایش مشاركت مردم در ورزش همگانی را فراهم آورده است به طوری كه در سال 1992 تعدا افراد شركت كننده در ورزش های همگانی 3/50 درصد جمعیت تایلند بود اما این رقم در سال 1996 به 6/57 درصد و در سال 1999 به 8/58 درصد افزایش یافته است(ساماهیتو ،2002). شواهدی از این دست بسیار است كه نشان می دهند رشد و توسعه ورزش در سایه تحقیقات علمی و برنامه ریزی های دقیق امكان پذیر می باشد. ورزش نیاز به ارزیابی و تعیین نقاط ضعف و قوت دارد و همچنین باید مشخص شود كه چه عواملی می توانند برای پیشرفت ورزش فرصت یا تهدید باشند. 

 

 

 

فهرست مطالب

3.2. توسعه

1.3.2. توسعه و گسترش ورزش

2.3.2. رویكردهای توسعه ورزش

2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش

1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین

4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص

1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی

7.2. مدل هرمی توسعه ورزش

2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D)

3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s  از مشارکت ورزشی (D M  S P)

4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد

منابع