خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر یادگیری با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

كاربرد و تأثیر استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در حوزه های مختلف ملی و فنی با یكدیگر متفاوت است یعنی برخی رشته های دانشگاهی بیشتر تحت تأثیر كاربرد فناوری های اطلاعاتی قرار دارند برای مثال، پزشكی در مقایسه با تاریخ. علت كاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در یادگیری، آموزش بهتر و سریعتر است. توانایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در سبقت از زمان و مكان است. فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش غیر همزمان یا آموزش با مشخصه یك تأخیر زمانی بین ارایه آموزش و پذیرش آن توسط فراگیران را ممكن می سازد. برای مثال، مواد دوره ای پیوسته ممكن است در سراسر روز یا هفته در دسترس باشند(فتاحیان، 1383).

 

 

 

فهرست مطالب

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری

توسعه حرفه ای

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر یادگیری

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی

مزیت های بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت

انواع اموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

خودیادگیری

یادگیری از راه دور

کلاس مجازی

یادگیری گروهی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم

پیشینه

منابع