خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری سرمایه فکری و سیر تاریخی آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

چن و همکاران معتقدند سرمایۀ انسانی به مثابه مبنای سرمایۀ فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت می شود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آن ها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آن ها نمی تواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید (Chen et al., 2004, pp.195-212).

 

 


سرمایۀ انسانی سبب شده است که سازمان ها تا حد زیادی به دانش و مهارت های کارکنان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین، بهبود کارآیی و بهره وری متکی شوند. منافع زیادی را می توان از اطلاعات بیشتر درباره سرمایۀ انسانی به دست آورد. بر اساس این اطلاعات می توان منابع انسانی را به طور مؤثرتری در درون سازمان ها تخصیص داد و شکاف های مهارتی و توانایی های منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد. به علاوه، سرمایۀ انسانی تسهیل کننده تهیه اطلاعات جامع تر برای سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاران بالقوه است. با وجود اهمیت روزافزون سرمایۀ انسانی، بیشتر سازمان‌ها هنوز طبق روال سنتی، پولی را که برای توسعۀ منابع انسانی صرف می کنند، در صورتحساب های مالی به عنوان یک هزینه و نه یک سرمایه گذاری گزارش می‌کنند (Roselender, 1997,p.15).

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری سرمایه فکری

2-2-1- مفهوم سرمایه فکری

2-2-2- سیر تاریخی توسعه مفهوم و كاربرد سرمایه فكری

2-2-3- انواع سرمایه فکری

2-2-4-  اهمیت سرمایه فکری در سازمان

2-2-5- مدیریت موفق سرمایه فكری

2-2-6- دلایل اندازه گیری سرمایه فكری توسط شركتها

2-2-7- الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری

2-2-8- روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری

2-2-9- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در ایران

2-2-10- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر

منابع