خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری تدریس مشارکتی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از تدریس مشاركتی تعاریف زیادی بیان شده كه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. كارپنتر  و همكاران (2007) تدریس مشاركتی را اینگونه تعریف كرده‌اند: تدریس مشاركتی اغلب اشاره می‌كند به دو نفر یا بیشتر از مدرسان كه به طور مشترك درسی را تدریس می‌كنند. به زعم گارنر  (1995) تدریس مشاركتی الگویی است كه همه اعضای تیم تدریس، نقش همدیگر را درك می‌كنند وبرای ایجاد و پیگیری اهداف كلی آموزش با هم كار می‌كنند. 

 

 


ترامپ و میلر  تدریس مشاركتی را همكاری دو نفر یا بیشتر از مدرسان می‌دانندكه در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی در یك یا دو حیطه موضوعی برای یك گروه از فراگیران به همدیگر كمك می‌كنند. آنها از تكنیك‌ها و فنون متنوع تدریس استفاده می‌كنند وهدف شان كمك به ارتقاء و رشد دیدگاه‌های خود و افزایش یادگیری فراگیران و رشد قابلیت‌های آنها می‌باشد (پیتر، 2005). سینگر  درتعریف تدریس مشاركتی اینطور بیان كرده است: تدریس مشاركتی عبارت است از دو نفر یا بیشتر از مدرسان كه با حضور مدرس دستیار یا بدون حضور دستیار به صورت همكارانه طراحی، اجرا و ارزشیابی از یك گروه یا بیشتر از فراگیران را در كلاس انجام می‌دهند و این كار را در فضا و زمان مناسب آموزشی انجام می‌دهند به طوری كه باعث افزایش صلاحیت‌ها و قابلیت‌های خاص اعضای تیم تدریس می‌شود (پیترٰ2005). 

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم شناسی تدریس مشارکتی

2-3-1 تعریف تدریس مشارکتی

2-3-2 اشكال متفاوت تدریس مشاركتی

2-3-3 متغیر‌های کلی تدریس به شیوه مشارکتی

2-3-4 گام‌های اساسی تدریس مشارکتی

2-3-5 مولفه‌های مشارکت در تدریس مشارکتی

2-3-6 پیش بایست‌های تدریس مشاركتی

منابع