دانلود پاورپوینت کتاب و درس کلیات حقوق اساسی - از کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی جهت رشته علوم سیاسی در قالب 267 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


قدرت سیاسی چیست ؟ قدرت در جامعه ظاهر میشود . نظم ومصلحت عمومی که از مظاهر الزامات فرمانروای است  قدرت را در قالب حقوق صورت بندی می کند واز حالت شخصی به در می آورد وبه نهاد های سیاسی می سپارد.  

 

 


فهرست مطالب
اهداف
درس اول لئون دوگی leon dogitحقوق دان فرانسوی جامعه سیاسی را به فرمانروایان وفرمانبران تقسیم می کند 
درس دوم جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق علم حقوق:حقوق خصوصی وعمومی
درس سوم قانون اساسی Constitution
درس پنجم دولت-کشورعلت کار برداین واژه شخصیت متمایز دولت از عناصر تشکیل دهنده خوداست. سایر نهادها زیر مجموعه دولت.
درس ششم اشکال دولت کشور. شکل حقوقی-سیاسی کشور1-تکبافت(بسیط) 2 -چند تکته(مرکب)
درس هفتم رژیم های سیاسی تعریف:یعنی نمودار بافت سیاسی و چگونگی اعمال قدرت سیاسی 
درس هشتم حقوق فردی و آزادی های عمومی -بابررسی اعلامیه های آمریکا 1790-حقوق بشر فرانسه 1789
درس نهم پارلمان . قوه مقننه -دستگاهی که کار خاص آن قانون گذاری است
درس دهم مجریه- کلیه نهادهائی که کار ویژه آنها اجرائی است (دولت به معنی خاص) - وظایف مجریه : اجرای تصمیمات قوای دیگر