دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی جهت رشته مدیریت  در قالب ۱۱۰ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


هدف برنامه‌ریزی منابع انسانی تجزیه و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش ساختاریافته است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع باتوجه به آینده آغاز می گردد و مقصود آن است که زمینه های عملی را به عنوان یک نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد. در برنامه‌ریزی منابع انسانی ما به شناخت اعضا و مهارتهای موردنیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیتهای تعهد شده را تغییر دهد نیازمندیم. این درک خوبی از استراتژی و برنامه های تجاری جزئی تر را دربرمی گیرد. بعد از آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را ازنظر فهرست موجودی نیروی انسانی جاری و نیازهای آنان که چقدر باید تغییر کند را درنظر داشته باشیم. این موضوع بیانگر آن است که سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد. برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف و سیاستها ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی. برنامه‌ریزی منابع انسانی با مفاهیم محیط و عملیات سازمان در ارتباط بوده و شامل عوامل داخلی وخارجی می شود. عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، قوانین و مقررات، وضعیت سیاسی، بازار نیروی کار و آموزش، عوامل داخلی شامل اهداف و مقاصد سازمان، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی و ذینفعان می گردد.

 

 


فهرست مطالب
موفقیت سازمان 
وظایف اصلی منابع انسانی
نقش های منابع انسانی
شایستگی های منابع انسانی
روندهای اخیر کسب و کار
استراتژی های اصلی کسب و کار
رویکردهای جهانشمول و اقتضایی استراتژی منابع انسانی
چهار استراتژی اصلی منابع انسانی
هماهنگی و همسویی استراتژی منابع انسانی و کسب و کار
طراحی استراتژیک کار چگونه است
شغل های کارکنان چگونه تعیین می شود
وظایف مربوط به هر شغل چگونه تعیین می شود
تعادل بین کار و زندگی