دانلود پاورپوینت فصل دوم : مجموعه کانونیکال و محاسبه خواص ماکروسکوپی سیستم جهت رشته مدیریت در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ادامه فصل دوم: مجموعه کانونیکال و محاسبه خواص ماکروسکوپی سیستم

در جلسه پیشین، رابطه تعداد سیستمها در تراز j ام در محتملترین توزیع (     ) را بدست آوردیم:

حال، کسری از سیستمهای مجموعه که بطور متوسط در تراز j ام است و برابر است با احتمال یافتن هر یک از سیستمهای مجموعه در تراز ام را بدست می آوریم:

برای محاسبه Q نیاز به داشتن ترازهای انرژی داریم. برای بدست آوردن ترازهای انرژی باید تمام اطلاعات میکروسکوپی مانند انرژی جنبشی و اثرات متقابل بین مولکولی را به نحو مناسبی در معادله شرودینگر قرار داد و از حل آن، ترازهای انرژی مجاز را بدست آورد. پس، تابع تقسیم پلی است که اطلاعات میکروسکوپی یک سیستم را به خواص ماکروسکوپی آن ارتباط می دهد به عبارت دیگر، محاسبه خواص ماکروسکوپی یک سیستم از اطلاعات میکروسکوپی، از طریق محاسبه تابع تقسیم امکانپذیر است.