دانلود پاورپوینت فصل دهم : ساختار حالتهای مقيد جهت رشته مدیریت در قالب 63 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


  همانطور که انتظار می رفت وقتی V0 کوچک باشد u هم کوچک است.
  Ψ2  ،احتمال حضور ذره با افزايش V0 افزايش می يابد و در نتيجه در r<a بيشتر است.
  در r>a تابع موج . احتمال حضور ذره صفر شده است.

حال حالت پايه اتم هيدروژن را در دو دستگاه مختصات کروی و سهموی مقايسه می کنيم.چون نتيجه به دستگاه مختصات بستگی ندارد هردو با يد يکسان باشد ؛

طيف انرژی يک پتانسيل معمول پيوستاری از حالتهای غير مقيد با انرژی مثبت و حالتهای مقيد گسسته با انرژی منفی است.

جوابهای معادله زير حالتهای مقيد گسسته بر پايه پيوستاری از انرژیهای مثبت می باشند.

 

 

 

عنوان :

چاه پتانسيل کروی 

چاه پتانسيل مربعی

Halo State

اتم هيدروژن

دستگاه مختصات سهموی

بر آورد از روابط عدم قطعیت

حالتهای مقيد غير عادی
تئوری اختلال حالت پايا

و...