خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نقدهای مرتبط با تربیت و مسئولیت با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در اردوگاه تربیتی این سه نظر، انسان، ناخواسته و به رغم ناتوانی خود مجبور است تنها با اتکا به آرزو، خواست و قدرت خویش و بدون هیچ پشتوانه ای از جهان ماوراء بکوشد به کمال نهایی خود برسد؛ چه، اساساً جهان ماورایی وجود ندارد که بتوان به آن تکیه کرد. به انسانِ تربیت یافته نظام فکری سارتر که می-نگری، موجودی محکوم به آزادی بی حد و حصر، مقهور تنهایی و بی کسی و سرگردانی و پوچی و بیهودگی می بینی. تربیت یافته اندیشه هایدگر، شخصی است که با عزم و اراده خویش هستی موجودات خود را در چنبره بحران هویت گرفتار می بیند؛ بحرانی که از آن راه گریزی نیست. وضعیت رقت بار متربی نیچه از این نیز وخیم تر است. وی باید به گونه ای طاقت فرسا بکوشد تا قدرت را به چنگ آورد و خواست و خواهش خود را حاکم کند؛ چه، در غیر این صورت، محکوم شکست و فنا خواهد بود و بی ارزش و بدفرجام خواهد شد. بر این اساس، مشخص است که تکلیف و سرانجام انسان مکتب وجودگرایی سکولار چه خواهد بود! (رهنمایی، 1388، 138)

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-4-2   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور

2-4-3  نقد وجود گرایان سکولار

2-4-4   نقد در ماهیت

2-4-5   نقد در انتخاب و مسئولیت

2-4-6   نقد در انتخاب ارزشها

2-4-7   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی

2-4-8   نقد در مسئولیت

2-4-9   نقد در مسئولیت ادبیات

2-4-10 نقد در فردی بودن مسئولیت

2-4-11 نقد پژوهشگر

2-4-11-1  نقد در آزادی

2-4-11-2  نقد در آگاهی

2-4-11-3  نقد در انتخاب ارزش­ها

2-4-11-4  نقد در آسیب­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت

منابع