خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات مفهوم مسئولیت و نظر بزرگان درباره آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

تکلیف به معنای بارکردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می باشد. (دهخدا، 1377، 6913 ) تعهد نیز به معنای گردن گرفتن کاری (معین، 1376، 1105)  و همچنین عهد و پیمان بستن (دهخدا، 1377، 6823)  آمده است. هریک از این واژه ها به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند. تا وظیفه ای بر دوش کسی نباشد، کسی مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با "مسئولیت" و "وظیفه" مرتبط است. زیرا در هرسه مورد چیزی بر عهده شخص می باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه تعهد نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهّد، موظّف و مکلّف است آنچه را که به آن تعهّد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می باشد. (دهخدا، 1377، 6824) لذا در این پژوهش ما واژه های یاد شده را با واژه مسئولیت هم نهاد لحاظ کرده و در برخورد با هریک از این واژگان در نظریه ها برداشت ما "مسئولیت" خواهد بود.

 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت در لغت

کی­یرکگور و مسئولیت

 بیماری به سوی مرگ

 ترس و لرز

مفهوم دلهره

هایدگر و مسئولیت

 مرگ آگاهی

ترس

دلواپسی

سارتر و مسئولیت

دلهره

وانهادگی

ناامیدی

منابع