دانلود پاورپوینت سمينار درس ارگونومی طراحی سازمان از منظر ارگونومی کلان جهت رشته مدیریت در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

فن آوري تعامل انسان-سيستم متشکل از پنج جزء است:

فن آوري تعامل انسان-ماشين يا ارگونومي سخت افزار:بررسي کاربرد اطلاعات حاصله در طراحي محيط کاري

فن آوري تعامل انسان-محيط يا ارگونومي محيطي:طراحي بهينه محيط فعاليت سازمان با توجه به توانايي ها و محدوديت هاي انسان در برابر عوامل محيطي

 

 

توجهات اجتماعي-فني در طراحي سازماني و نظام کار
زير مجموعه کارکنان:دو جنبه اصلي و مهم از زيرمجموعه کارکنان در طراحي سازماني:
ميزان حرفه اي بودن : به نيازهاي تحصيلي و آموزشي شغلي مربوط شده که در مشخصات شغلي ذکر مي شود.ويژگي هاي رواني-اجتماعي : الگوي“پيچيدگي شناختي“،ساختار شخصيتي انسان را از دو ديدگاه بررسي مي کند:
تفکر عيني:با وقايع عيني مشخص است.
نفکر انتزاعي:با فرض کردن ارادي و فهم اساس کلي مشخص است.

 

 

 

عنوان :
مقدمه:
فن آوري تعامل انسان-سيستم متشکل از پنج جزء است:
فن آوري تعامل انسان-سيستم متشکل از پنج جزء است:
ابعاد طراحي سازماني:
سه جزء اصلي ساختار سازماني:
ابعاد طراحي سازماني:
الگوي سيستم هاي اجتماعي-فني:
توجهات اجتماعي-فني در طراحي سازماني و نظام کار:
رده بندی ”مبتنی بر دانش“ فن آوری :
توجهات اجتماعي-فني در طراحي سازماني و نظام کار:
نامشخصي محيطي سازمان ها:
ارتباط طراحي سازمان بر پايه ارگونومي کلان و طراحي بر پايه ارگونومي خرد:
آينده ارگونومي کلان: