دانلود پاورپوینت تورش انتشار و دیگر تجزیه و تحلیل های حساسیت در متاآنالیز جهت رشته مدیریت در قالب 106 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آنالیز حساسیت

•تجزیه و تحلیل حساسیت حوزه ای را که یافته ها و نتایج بعنوان نتیجه ای از داده یا شیوه آنالیز تغییر می کند را امتحان می کند(Greenhouse & Iyengar, 2009).
•اگر نتایج مانند یک یافته تجزیه و تحلیل حساسیت تغییر نکند ، یک شخص می تواند اظهار کند که موفقیت آمیز بوده و اطمینان بیشتری به نتایج داشت.

 

 


تجزیه و تحلیل حساسیت
تورش انتشار
•تجزیه و تحلیل بایاس انتشار گونه ای از تجزیه و تحلیل حساسیت است.
•تورش انتشار زمانی وجود دارد که پژوهش برای بررسی کنندگان بصورت یک عنوان که بیاننگر کل مقاله نمی باشد ، قابل دسترسی است.(Rothstein, Sutton & Borenstein, 2005).
–تورش دسترسی ; تورش پخش (انتشار)
•تورش انتشار می تواند منجر به تحریف یک مقاله شود.

 

 


عنوان :
متاآنالیز ارتباط بین زیبایی و صداقت
متآنالیز با تصحیح
آنالیز میزان حساسیت
آنالیز حساسیت
تجزیه و تحلیل حساسیت
تجزیه و تحلیل حساسیت
داده های خارج از محدوده
تجزیه و تحلیل حساسیت
یک نمونه کنارگذاشته شد
تجزیه و تحلیل حساسیت
تعریف کاربردی
تجزیه و تحلیل حساسیت
نسبت دادن داده ها
و...