دانلود پاورپوینت تحلیل تفسیر و مدیریت نتایج آزمون های فیزیکو شیمیایی آب جهت رشته مدیریت در قالب 63 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

مقدمه

اصولاً آبی که به مصرف آشامیدن می رسد باید از میکرو اورگانیسم های بیماریزای شناخته شده و همچنین باکتریهای نشانگر که نشانه آلودگی آب با مدفوع است عاری باشد. کلیفرمها مهمترین باکتریهای نشانگر هستند که در آزمایش باکتریولوژیکی آنها مورد توجه قرار می گیرند. گرچه این باکتریها غیر از مدفوع در منابع دیگر نظیر آب و خاک نیز ممکن است یافت شوند ولی فراوانی بسیارشان در مدفوع انسان و سایر حیوانات خونگرم و دارابودن ویژگیهای دیگر است که باعث می شود این باکتریها در آزمایشهای مستمر آبهای آشامیدنی از اهمیت خاصی برخوردار باشند.

 

 

 

عنوان :
مقدمه
خواص فیزیکی آبهای آشامیدنی
الف) درجه گرمای آب آشامیدنی:
ب) رنگ آب آشامیدنی:
ج) بوی آب آشامیدنی:
د) مزه آب آشامیدنی:
ه) کدورت آبهای آشامیدنی:
خواص شیمیایی آبهای آشامیدنی
الف) کل اجرام:
ب ) سختی آب :
به کمک دو روش می توان میزان PH را تعیین کرد:
و...