خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات فناوری اطلاعات و توسعه انسانی با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

هدف توسعه روستایی بهبود استانداردهای زندگی مردم روستایی است. نظریه پردازان توسعه علت فقر شدید در کشورهای در حال توسعه را عمدتاً محروم بودن اکثریت مردم از اطلاعات و جامعه اطلاعاتی می دانند. برای مثال نظامهای مالی کشورها طبق شرایط خاصی کمکهایی را بصورت یارانه یا وام در اختیار مردم قرار می دهند و مردم با اخذ آنها متقابلاً از اجرای پروژه های دولتی حمایت می کنند و به مشارکت در آبادانی و محرومیت زدایی برمی خیزند. اما امکان اطلاع رسانی دولتها به شدت وابسته به سطح شاخصهای فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور است و امکان مطلع شدن مردم و دسترسی به خدمات دولتی نیز متقابلاً وابسته به امکانات دسترسی به این اطلاعات از طریق رسانه ها و پایانه های ارتباطی است. بنابراین در جوامع نیاز به زیرساختهای مقتضی شامل نرم افزارها و سخت افزارهای مناسب برای دست یابی به اطلاعات و اطلاعات مورد نیاز است. برخی از عوامل مورد نیاز در طراحی و گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات که باید مورد توجه قرار بگیرند و در جامعه لحاظ شوند به شرح ذیل هستند (گورستین، ۲۰۰۰(

 

 

 

فهرست مطالب

فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی

2-5-2-فناوری  اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی

2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی

2-5-3-1-تسهیلات دسترسی

2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات

2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی

2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات

2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی

2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی

2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری

2-5-4-4-حفاظت محیط زیست

2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد

منابع