خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات فناوری اطلاعات و تغییرات آن در سال های اخیر با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مدل مشاركت عمومی: این مدل یكی از رایج‌ترین مدل‌های دولت الكترونیكی است و به كمك آن می‌توان بر روندهای عمومی تصمیم‌گیری، تأثیر گذاشت. این مدل روی جریان برنامه‌ریزی و هدایت اطلاعات بنا شده است و به ساختن گروه‌های مجازی كمك می‌كند كه می‌توانند اقداماتی را در دنیای واقعی انجام دهند. توانایی این مدل در تنوع ایده‌ها، تخصص‌ها و منابع نهفته در جوامع مجازی حاصل از این شبكه‌بندی است. این مدل قادر است منابع انسانی و اطلاعات را فراتر از مرزهای جغرافیایی، ‌سازمانی و دیوان‌سالاری بسیج كند. بعضی راه‌های به‌ كارگیری این مدل به شرح زیر می‌باشد: حمایت از بحث‌های عمومی در مورد مباحثی كه از اقبال عمومی بیشتر برخوردارند، ایجاد گروه‌های فشار در مورد مسایل كلیدی برای اینكه تصمیم‌گیران را مجبور كنند كه ملاحظات خود را بیان كنند.، انتشار عقاید گروه‌هایی كه در تصمیم‌گیری دخیل نیستند به حوزه عمومی ، تسهیل مشاركت وسیع‌تر در فرآیند تصمیم‌گیری.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر

2-3- خدمات الكترونیكی

2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن

2-3-2-مدل فعال‌کردن

  2-3-3-مدل ادغام

2-3-4-مدل رشد

2-3-5-گذرگاه ادغام

 2-3-6-ابزار تعامل کاربر

2-3-7-درگاه پرداخت

2-3-8- پورتال داخلی

مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات  الكترونیك

2-4-1- مدل انتشاری

2-4-2.مدل جریان اطلاعات حساس

2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای

2-4-4-مدل مشاركت عمومی

2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی

2-4-6-مدل توسعه دولت الكترونیك

2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات

منابع