دانلود پاورپوینت بررسي تطبيقي قانون كار جهت رشته اصلی عمومی در قالب 57 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک  دگردیسی کامل قرار گرفته است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
حقوق بازنشستگي    
مزاياي از كارافتادگي
مستمري بازماندگان
حقوق بازنشستگي بازماندگان
پاداش – بازپرداخت به صورت يكجا
مزاياي درماني
شرايط کار
حداقل حقوق
كارفرما فقط در موارد ذيل مي‌تواند از مزد كارگر برداشت نمايد
مدت
حد اكثر ساعات كاري
تعطيلات‌ و مرخصي‌ها
شرايط‌ كار زنان‌
خدمات درماني و زايمان
 شرايط‌ كار نوجوانان‌
حفاظت فني وبهداشت کار
بازرسي‌ كار
آموزش واشتغال
تشکلهاي کارگري وکارفرمايي
اتحاديه‌هاي كارگري
مذاکرات وپيمانهاي دسته جمعي کار
خدمات رفاهي کارگران
مراجع اختلاف
شوراي عالي کار
جرايم و مجازاتها
مقررات متفرقه
دام قانون كار
سازمان بين المللي كار